Nghiệp là gì? Khẩu nghiệp là gì? Chuyển hóa những người Nghiệp nặng

Thầy bùa cao tay Pá Vi Tác giả Thầy bùa cao tay Pá Vi 29/01/2024 34 phút đọc

Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe nói về nghiệp báo. Vậy Nghiệp là gì? Khẩu Nghiệp là gì? Tạo nghiệp là gì? Trả Nghiệp là gì? Thập thiện Nghiệp là gì? Và làm thế nào để chuyển hóa những người nghiệp nặng? Hãy cùng theo dõi nội dung bài viết này nhé.

Giới thiệu

Nghiệp là gì?

Nghiệp là một khái niệm về hành động, hành động hay công việc và tác động hay hệ quả của nó. Trong các tôn giáo Ấn Độ, nó đề cập đến nguyên lý tâm linh trong tôn giáo khi các ý định và hành động của một cá nhân có thể ảnh hưởng cá nhân đó trong tương lai.

Nghiệp được hiểu là một lực lượng vô hình, có thể tích lũy và mang lại những kết quả tương ứng. Nghiệp được tạo ra từ ý định và hành động của chúng ta, cả về thân, miệng, và ý.

Khẩu Nghiệp là gì?

Khẩu nghiệp là một trong ba nghiệp, gồm thân nghiệp, khẩu nghiệp, và ý nghiệp. Khẩu nghiệp là những hành động của miệng, bao gồm nói, viết, và im lặng.

Trong Phật giáo, khẩu nghiệp được chia thành bốn loại:

 • Nói dối: Nói dối là nói những điều không đúng sự thật, nhằm lừa gạt hoặc gây hại cho người khác. Nói dối là một trong những loại khẩu nghiệp nặng nhất, có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.
 • Nói hai lưỡi: Nói hai lưỡi là nói những lời gây chia rẽ, bất hòa giữa hai người hoặc nhiều người. Nói hai lưỡi là một loại khẩu nghiệp gây tổn hại đến tình cảm và mối quan hệ giữa con người với nhau.
 • Nói lời độc ác: Nói lời độc ác là nói những lời thô tục, xúc phạm, hoặc gây tổn thương cho người khác. Nói lời độc ác là một loại khẩu nghiệp gây tổn thương đến tâm hồn và thể xác của người khác.
 • Nói lời phù phiếm: Nói lời phù phiếm là nói những lời vô ích, không có mục đích, hoặc nói những lời không đúng sự thật. Nói lời phù phiếm là một loại khẩu nghiệp gây lãng phí thời gian và năng lượng của con người.

Khẩu nghiệp có thể tác động đến chúng ta trong hiện tại và tương lai. Trong hiện tại, khẩu nghiệp có thể dẫn đến những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, chẳng hạn như bị người khác xa lánh, bị mất lòng tin, hoặc bị kiện tụng. Trong tương lai, khẩu nghiệp có thể dẫn đến những kết quả xấu xa, chẳng hạn như bị tái sinh vào cảnh giới ác.

Trả Nghiệp là gì?
Trả Nghiệp là gì? (Ảnh minh hoạ)

 

Tạo nghiệp là gì?

Tạo nghiệp là một khái niệm quan trọng trong các tôn giáo Ấn Độ, bao gồm Ấn Độ giáo, Phật giáo, Jaina giáo, Sikh giáo, và Đạo giáo. Tạo nghiệp là việc tạo ra những hành động có ý định, cả về thân, miệng, và ý.

Theo quan niệm của các tôn giáo này, nghiệp là một lực lượng vô hình, có thể tích lũy và mang lại những kết quả tương ứng. Nghiệp được tạo ra từ ý định và hành động của chúng ta, và có thể tác động đến chúng ta trong hiện tại và tương lai.

Tạo nghiệp có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Tạo nghiệp tích cực là việc thực hiện những hành động thiện lành, mang lại lợi ích cho bản thân và cho người khác. Tạo nghiệp tiêu cực là việc thực hiện những hành động ác, gây hại cho bản thân và cho người khác.

Trả Nghiệp là gì?

Trả nghiệp là một khái niệm trong các tôn giáo Ấn Độ, bao gồm Ấn Độ giáo, Phật giáo, Jaina giáo, Sikh giáo, và Đạo giáo. Trả nghiệp là việc nhận lại những kết quả của những hành động mà chúng ta đã tạo ra trong quá khứ.

Theo quan niệm của các tôn giáo này, nghiệp là một lực lượng vô hình, có thể tích lũy và mang lại những kết quả tương ứng. Nghiệp được tạo ra từ ý định và hành động của chúng ta, và có thể tác động đến chúng ta trong hiện tại và tương lai.

Trả nghiệp có thể xảy ra trong hiện tại hoặc trong tương lai. Trong hiện tại, trả nghiệp có thể thể hiện qua những điều kiện thuận lợi hoặc bất lợi mà chúng ta gặp phải. Trong tương lai, trả nghiệp có thể quyết định sự tái sinh của chúng ta.

Nếu chúng ta tạo ra nghiệp thiện, chúng ta sẽ nhận lại những kết quả tốt đẹp trong hiện tại và tương lai. Nếu chúng ta tạo ra nghiệp ác, chúng ta sẽ nhận lại những kết quả xấu xa trong hiện tại và tương lai.

Khẩu Nghiệp là gì?
Khẩu Nghiệp là gì? (Ảnh minh hoạ)

 

Thập thiện Nghiệp

1. Thập thiện Nghiệp là gì?

Thập thiện Nghiệp là 10 hành động thiện lành, mang lại lợi ích cho bản thân và cho người khác. Thập thiện Nghiệp bao gồm:

 • Thân thiện: Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm.
 • Khẩu thiện: Không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm.
 • Ý thiện: Không tham lam, không sân hận, không ngu si.

Thập thiện Nghiệp được xem là nền tảng của đạo đức và hạnh phúc trong Phật giáo. Thực hành Thập thiện Nghiệp giúp chúng ta tích lũy phước báu, giải thoát khỏi khổ đau, và đạt được giác ngộ.

2. Lợi ích của Thập thiện Nghiệp

Thực hành Thập thiện Nghiệp mang lại nhiều lợi ích cho bản thân và cho người khác, bao gồm:

 • Tạo ra phước báu: Thập thiện Nghiệp là những hành động thiện lành, mang lại lợi ích cho bản thân và cho người khác. Thực hành Thập thiện Nghiệp giúp chúng ta tích lũy phước báu, tạo ra nền tảng vững chắc cho sự phát triển tâm linh.
 • Giải thoát khỏi khổ đau: Khổ đau là một thực trạng của cuộc sống. Thực hành Thập thiện Nghiệp giúp chúng ta giảm thiểu những nguyên nhân của khổ đau, mang lại an vui, hạnh phúc cho bản thân và cho người khác.
 • Đạt được giác ngộ: Giác ngộ là mục tiêu cuối cùng của Phật giáo. Thực hành Thập thiện Nghiệp giúp chúng ta phát triển tâm thiện, trí tuệ, và giải thoát khỏi khổ đau.

3. Kinh thập thiện Nghiệp đạo

Kinh thập thiện Nghiệp đạo là một trong những kinh điển quan trọng của Phật giáo. Kinh này được Đức Phật giảng dạy cho các đệ tử của Ngài. Kinh thập thiện Nghiệp đạo trình bày về Thập thiện Nghiệp và lợi ích của việc thực hành Thập thiện Nghiệp.

4. Cách để tu tập thập thiện nghiệp

Để tu tập Thập thiện Nghiệp, chúng ta cần có ý thức về những hành động của mình. Chúng ta cần cố gắng tránh thực hiện những hành động ác và tích lũy những hành động thiện. Dưới đây là một số cách để tu tập Thập thiện Nghiệp:

 • Thường xuyên nghe giảng về Phật pháp và tu tập thiền định: Nghe giảng về Phật pháp giúp chúng ta hiểu rõ về Thập thiện Nghiệp và lợi ích của việc thực hành Thập thiện Nghiệp. Tu tập thiền định giúp chúng ta phát triển tâm thiện và trí tuệ, từ đó dễ dàng thực hành Thập thiện Nghiệp.
 • Cố gắng thực hiện những hành động thiện: Chúng ta có thể thực hiện những hành động thiện ngay trong cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như giúp đỡ người khác, nói lời hay ý đẹp, …
 • Sám hối những hành động ác: Nếu chúng ta đã thực hiện những hành động ác, chúng ta cần sám hối để giảm thiểu những hậu quả xấu xa của nghiệp ác.
 • Tránh xa những điều kiện khiến chúng ta dễ phạm tội: Chúng ta cần tránh xa những điều kiện khiến chúng ta dễ phạm tội, chẳng hạn như những người xấu, những nơi xấu, …

Thực hành Thập thiện Nghiệp là một quá trình lâu dài và cần sự kiên trì. Chúng ta cần nỗ lực thực hành Thập thiện Nghiệp trong mọi hoàn cảnh, từ đó tích lũy phước báu, giải thoát khỏi khổ đau, và đạt được giác ngộ.

Thập thiện Nghiệp
Thập thiện Nghiệp. (Ảnh minh hoạ)

 

Các yếu tố tạo nên nghiệp

1. Ý định (cetanā)

Ý định là yếu tố quan trọng nhất tạo nên nghiệp. Ý định được hiểu là tâm niệm, là động cơ thúc đẩy hành động.

Ý định thiện sẽ tạo ra nghiệp thiện, ý định ác sẽ tạo ra nghiệp ác. Ví dụ, một người có ý định giúp đỡ người khác sẽ tạo ra nghiệp thiện, còn một người có ý định hại người khác sẽ tạo ra nghiệp ác.

2. Hành động (kamma)

Hành động là yếu tố thứ hai tạo nên nghiệp. Hành động được hiểu là mọi hành động của thân, miệng, và ý.

Hành động thiện sẽ tạo ra nghiệp thiện, hành động ác sẽ tạo ra nghiệp ác. Ví dụ, một người giúp đỡ người khác bằng hành động sẽ tạo ra nghiệp thiện, còn một người nói xấu người khác sẽ tạo ra nghiệp ác.

3. Kết quả (phala)

Kết quả là yếu tố thứ ba tạo nên nghiệp. Kết quả là những gì ta nhận được từ nghiệp của mình.

Kết quả có thể xảy ra trong hiện tại hoặc trong tương lai. Ví dụ, một người giúp đỡ người khác trong hiện tại có thể được đền đáp bằng sự giúp đỡ của người khác trong tương lai.

Các loại nghiệp: 4 loại Nghiệp chính

1. Nghiệp trọng yếu (Garukakamma)

Nghiệp trọng yếu là những nghiệp có năng lực mạnh mẽ, chi phối sự tái sinh của chúng ta. Nghiệp trọng yếu được tạo ra từ những hành động có ý định mạnh mẽ, hoặc từ những hành động được thực hiện trong những hoàn cảnh đặc biệt.

Nghiệp trọng yếu có thể là nghiệp thiện hoặc nghiệp ác. Nghiệp thiện trọng yếu sẽ dẫn đến sự tái sinh vào cảnh giới thiện, nơi có cuộc sống an vui, hạnh phúc. Nghiệp ác trọng yếu sẽ dẫn đến sự tái sinh vào cảnh giới ác, nơi có cuộc sống đau khổ, bất hạnh.

2. Nghiệp cận tử (Āsannakamma)

Nghiệp cận tử là những nghiệp được tạo ra trong thời khắc cận tử, tức là thời khắc trước khi chúng ta chết. Nghiệp cận tử có thể là nghiệp thiện hoặc nghiệp ác.

Nghiệp cận tử thiện sẽ giúp chúng ta được tái sinh vào cảnh giới thiện, ngay cả khi chúng ta đã tạo ra nhiều nghiệp ác trong quá khứ. Nghiệp cận tử ác sẽ dẫn đến sự tái sinh vào cảnh giới ác, ngay cả khi chúng ta đã tạo ra nhiều nghiệp thiện trong quá khứ.

3. Nghiệp thường hành (Kaṭattākamma)

Nghiệp thường hành là những nghiệp được tạo ra trong cuộc sống hàng ngày, từ những hành động nhỏ nhặt nhất. Nghiệp thường hành có thể là nghiệp thiện hoặc nghiệp ác.

Nghiệp thường hành thiện sẽ giúp chúng ta tích lũy phước báu, từ đó tạo nền tảng cho sự phát triển tâm linh. Nghiệp thường hành ác sẽ khiến chúng ta phải chịu quả báo khổ đau.

4. Nghiệp hỗ trợ (Upakkilesakamma)

Nghiệp hỗ trợ là những nghiệp giúp tăng cường hoặc giảm thiểu tác động của nghiệp khác. Nghiệp hỗ trợ có thể là nghiệp thiện hoặc nghiệp ác.

Ví dụ, nếu chúng ta thực hiện một nghiệp thiện nặng, thì nghiệp hỗ trợ thiện sẽ giúp chúng ta nhận được những kết quả tốt đẹp hơn. Ngược lại, nếu chúng ta thực hiện một nghiệp ác nặng, thì nghiệp hỗ trợ ác sẽ giúp chúng ta nhận được những kết quả xấu xa hơn.

Nghiệp hỗ trợ có thể được tạo ra từ những hành động nhỏ nhặt nhất, chẳng hạn như một lời nói, một cử chỉ, hoặc một suy nghĩ.

Tạo nghiệp là gì?
Tạo nghiệp là gì? (Ảnh minh hoạ)

 

Tác động của nghiệp

1. Tác động của nghiệp trong hiện tại

Nghiệp có thể tác động đến chúng ta trong hiện tại thông qua những điều kiện thuận lợi hoặc bất lợi mà chúng ta gặp phải.

Ví dụ, nếu chúng ta có nghiệp thiện, chúng ta có thể gặp được những người tốt, có được những điều kiện thuận lợi để phát triển bản thân.

Một người có nghiệp thiện có thể gặp được những người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ họ trong những lúc khó khăn. Họ cũng có thể gặp được những cơ hội tốt để phát triển bản thân, chẳng hạn như được học tập, làm việc trong môi trường tốt, hoặc có được những mối quan hệ tốt đẹp.

2. Tác động của nghiệp trong tương lai

Nghiệp sẽ quyết định sự tái sinh của chúng ta trong tương lai. Nếu chúng ta có nghiệp thiện, chúng ta sẽ được tái sinh vào cảnh giới thiện, nơi có cuộc sống an vui, hạnh phúc. 

Một người có nghiệp thiện có thể được tái sinh vào cảnh giới của các vị thần, thiên thần, hoặc được tái sinh vào một gia đình giàu có, hạnh phúc. Họ cũng có thể được tái sinh với trí tuệ và khả năng phát triển tâm linh cao. Nếu chúng ta có nghiệp ác, chúng ta sẽ được tái sinh vào cảnh giới ác, nơi có cuộc sống đau khổ, bất hạnh.

>> Xem thêm tại đây: 2 Địa chỉ thầy Chung trị bệnh tâm linh, bắt ma ở An Giang mới nhất

Cách chuyển hóa cho những người Nghiệp nặng

Những người nghiệp nặng là những người đã tạo ra nhiều nghiệp ác trong quá khứ. Nghiệp ác có thể khiến họ phải chịu những kết quả xấu xa trong hiện tại và tương lai, chẳng hạn như bệnh tật, tai nạn, nghèo khổ, bất hạnh, hoặc thậm chí là tái sinh vào cảnh giới ác.

Dưới đây là một số cách cụ thể để thực hiện những phương pháp này:

1. Sám hối

Sám hối là một quá trình nội tâm, không cần phải thực hiện những nghi thức hay lễ lạt cầu xin. Chúng ta có thể thực hiện sám hối bằng cách:

 • Nhớ lại những hành động ác mà chúng ta đã thực hiện trong quá khứ.
 • Hiểu rõ về những hậu quả xấu xa của những hành động ác đó.
 • Tự hối lỗi và quyết tâm không tái phạm.

2. Thực hành thập thiện nghiệp

Thực hành thập thiện nghiệp là một quá trình lâu dài và cần sự kiên trì. Chúng ta có thể thực hành thập thiện nghiệp bằng cách:

 • Tránh sát sanh: Không giết hại bất kỳ sinh vật nào, kể cả côn trùng.
 • Tránh trộm cắp: Không lấy những thứ không thuộc về mình.
 • Tránh tà dâm: Không quan hệ tình dục ngoài hôn nhân.
 • Tránh nói dối: Nói những điều đúng sự thật, chân thật, và có lợi cho người khác.
 • Tránh nói hai lưỡi: Nói những lời gây chia rẽ, bất hòa giữa hai người hoặc nhiều người.
 • Tránh nói lời độc ác: Nói những lời thô tục, xúc phạm, hoặc gây tổn thương cho người khác.
 • Tránh nói lời phù phiếm: Nói những lời vô ích, không có mục đích, hoặc nói những lời không đúng sự thật.
 • Tránh tham lam: Không mong muốn những thứ không thuộc về mình.
 • Tránh sân hận: Không tức giận, thù ghét, hoặc muốn làm hại người khác.
 • Tránh ngu si: Không mê tín, không hiểu biết, và không có trí tuệ.

>> Xem thêm tại đây: 36+ Cách đốt phong lông xả xui cho nam nữ, cho kinh doanh buôn bán

3. Tu tập thiền định

Có nhiều loại thiền định khác nhau, nhưng tất cả đều có mục đích là giúp chúng ta phát triển tâm thiện và trí tuệ. Chúng ta có thể tham gia các khóa học thiền định hoặc tự thực hành thiền định tại nhà.

4. Nương tựa Tam Bảo

Chúng ta có thể nương tựa Tam Bảo bằng cách:

 • Luôn giữ niềm tin vững chắc vào Phật, Pháp, và Tăng.
 • Cầu nguyện và thực hành theo những lời dạy của Phật.
 • Giao lưu với những người tu hành chân chính.
4 loại Nghiệp

 

5. Nhờ sự giúp đỡ của thầy bùa cao tay

Thầy Pá Vi là một thầy bùa cao tay nổi tiếng ở Việt Nam, chuyên làm bùa lành tính giúp chuyển hóa cho những người nghiệp nặng. Thầy Pá Vi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tâm linh, và đã giúp đỡ rất nhiều người chuyển hóa nghiệp nặng và có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bùa lành tính của Thầy Pá Vi là những loại bùa được làm từ các nguyên liệu tự nhiên, không gây hại cho người sử dụng. Bùa lành tính của thầy có tác dụng giúp người sử dụng:

 • Giảm thiểu nghiệp ác: Bùa lành tính giúp người sử dụng giảm thiểu những hậu quả xấu xa của nghiệp ác trong quá khứ.
 • Chuyển hóa nghiệp nặng: Bùa lành tính giúp người sử dụng chuyển hóa nghiệp nặng thành nghiệp thiện.
 • Giúp người sử dụng có cuộc sống tốt đẹp hơn: Bùa lành tính giúp người sử dụng có cuộc sống an vui, hạnh phúc, và đạt được những mục tiêu mong muốn.

Những người nghiệp nặng có thể sử dụng bùa lành tính của Thầy Pá Vi để chuyển hóa nghiệp nặng và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng bùa lành tính chỉ là một phương pháp hỗ trợ, và người sử dụng cần nỗ lực thực hiện những phương pháp chuyển hóa nghiệp nặng khác như sám hối, thực hành thập thiện nghiệp, tu tập thiền định, và nương tựa Tam Bảo.

Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng bùa lành tính của Thầy Pá Vi:

 • Cần tin tưởng vào thầy bùa và bùa phép: Tin tưởng là một yếu tố quan trọng giúp bùa chú phát huy tác dụng.
 • Cần thực hiện theo hướng dẫn của thầy bùa: Thầy bùa sẽ hướng dẫn người sử dụng cách sử dụng bùa phép hiệu quả nhất.
 • Cần kiên trì sử dụng bùa phép: Bùa phép cần có thời gian để phát huy tác dụng.
những người Nghiệp nặng

 

Những câu chuyện thành công giúp những người nghiệp nặng

 • Câu chuyện 1

Chị T.T.C, 35 tuổi, ở Hà Nội, chia sẻ: "Tôi đã từng là một người rất tự tin và thành công trong công việc. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, cuộc sống của tôi bắt đầu gặp nhiều khó khăn. Tôi liên tục gặp thất bại trong công việc, tài chính ngày càng khó khăn, và hôn nhân cũng gặp nhiều sóng gió. Tôi đã đi khám bệnh và được bác sĩ kết luận là tôi đang bị suy nhược thần kinh. Tôi rất lo lắng và không biết phải làm thế nào.

Một người bạn của tôi đã giới thiệu tôi đến Thầy Pá Vi. Tôi đã tìm hiểu về Thầy Pá Vi và thấy rằng Thầy là một thầy bùa cao tay và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tâm linh. Tôi quyết định nhờ Thầy giúp đỡ.

Thầy Pá Vi đã xem bói cho tôi và cho biết rằng tôi đang gặp phải những khó khăn trong cuộc sống là do nghiệp nặng trong quá khứ. Thầy đã làm cho tôi một lá bùa lành tính để giúp tôi chuyển hóa nghiệp nặng.

Sau khi sử dụng bùa của Thầy Pá Vi, cuộc sống của tôi đã bắt đầu có những thay đổi tích cực. Tôi cảm thấy khỏe mạnh hơn, tinh thần thoải mái hơn, và công việc cũng bắt đầu thuận lợi hơn. Hôn nhân của tôi cũng đã được cải thiện.

Tôi rất biết ơn Thầy Pá Vi đã giúp tôi chuyển hóa nghiệp nặng và có cuộc sống tốt đẹp hơn."

 • Câu chuyện 2

Anh N.T.H, 40 tuổi, ở TP.HCM, chia sẻ: "Tôi là một người rất nóng tính và hay cáu gắt. Tôi đã từng nhiều lần gây gổ với vợ con, bạn bè, và đồng nghiệp. Tôi biết rằng tính nóng nảy của mình là một điều không tốt, nhưng tôi không biết cách kiểm soát nó.

Một lần, tôi đã gặp Thầy Pá Vi và chia sẻ về những khó khăn của mình. Thầy Pá Vi đã xem bói cho tôi và cho biết rằng tính nóng nảy của tôi là do nghiệp nặng trong quá khứ. Thầy đã làm cho tôi một lá bùa lành tính để giúp tôi chuyển hóa nghiệp nặng.

Sau khi sử dụng bùa của Thầy Pá Vi, tôi đã cảm thấy tính nóng nảy của mình có phần giảm bớt. Tôi có thể kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn và không còn hay cáu gắt như trước nữa.

Tôi rất biết ơn Thầy Pá Vi đã giúp tôi chuyển hóa nghiệp nặng và có một cuộc sống tốt đẹp hơn."

dấu hiệu trả nghiệp

 

Trên đây là một số câu chuyện thành công của những người đã sử dụng bùa lành tính của Thầy Pá Vi để chuyển hóa nghiệp nặng.

>> Xem thêm tại đây: Bị dính bùa ngải sẽ như thế nào? (Cập nhật mới nhất 2024)

Kết luận

Tóm lại, nghiệp là một lực lượng vô hình, có thể tích lũy và mang lại những kết quả tương ứng. Nghiệp được tạo ra từ ý định và hành động của chúng ta, và có thể tác động đến chúng ta trong hiện tại và tương lai. 

Nếu bạn đang gặp phải những khó khăn trong cuộc sống do nghiệp nặng, bạn có thể tìm đến Thầy Pá Vi để được giúp đỡ. Thầy Pá Vi sẽ lắng nghe những chia sẻ của bạn và đưa ra những lời khuyên phù hợp để bạn có thể chuyển hóa nghiệp nặng và có cuộc sống tốt đẹp hơn:

 • Điện thoại: 0918 334 190
 • Zalo, Viber, Whatsapp, Telegram: 0918 334 190
 • Mail: thaybuapavi@gmail.com

>> Xem thêm video tại đây:

Thầy bùa cao tay Pá Vi
Tác giả Thầy bùa cao tay Pá Vi thầy bùa cao tay Pá Vi
Thầy bùa nổi tiếng Pá vi là người phụ nữ dân tộc thái Quỳ Hợp, Nghệ An. Thầy Pá Vi may mắn được biết và học về bùa ngải. Bản thân thầy Pá Vi đã kiểm ...
Bài viết trước 8 Cách chia tay khiến đàn ông đau nhất, day dứt hối hận(Cập nhật)

8 Cách chia tay khiến đàn ông đau nhất, day dứt hối hận(Cập nhật)

Bài viết tiếp theo

8 Cách đốt vía giải đen cho bản thân đơn giản, hiệu quả

8 Cách đốt vía giải đen cho bản thân đơn giản, hiệu quả
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo

Nhắn tin Facebook
Nhắn tin Zalo
Gọi điện